+40 734 105 105 | Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. |

EUR

LOGINRomână (România)

Încă de la începuturile sale, Cetatea Oradea a constituit nucleul polarizator al aşezărilor din spaţiul orădean, prin concentrarea în jurul său a funcţiilor politice, militare, administrative şi religioase ale zonei. În cele nouă secole de existenţă, Cetatea Oradea a servit ca reşedinţă a Episcopiei Romano-Catolice de Oradea (1092-1557), respectiv ca cetate strict militară (1557-1857), fiind pe rând sub diferite administraţii: maghiară (1092-1552), transilvăneană (1557-1598, 1606-1660), turcă (1660-1692) și habsburgică (1552-1557, 1598-1606 și 1692-1918).

Hotel Cetate Oradea

A constituit un important centru religios, în urma sanctificării în 1192 a fondatorului episcopiei orădene ca Sfântul Ladislau și, totodată, loc de pelerinaj de talie europeană, cu un rol deosebit în dezvoltarea socio-economică a Oradiei. Episcopii orădeni au fost atât ctitori destoinici, diplomați abili, buni dascăli și cărturari erudiți, cât, la nevoie, și bravi comandanți de oști ce s-au jertfit în luptă, în Cruciada de la Varna (1444) sau la Mohacs (1526). Unul dintre ei, Eberhard Alben de Lorraine, a redactat aici, în 1408, la cererea lui Sigismund de Luxemburg, statutul Ordinului militar al Dragonului.

Cetatea Oradea a fost locul de veci al multor capete încoronate: Ladislau I (1095, adus la Oradea după anul 1134), Andrei al II-lea (1235, dus ulterior la abația Igriș, în Banat), Ladislau al IV-lea Cumanul (1290, asasinat la Cheresig, lângă Oradea), regina Beatrix, soţia lui Carol Robert de Anjou (1319), regina Maria de Anjou, soţia lui Sigismund de Luxemburg (1395) și regele-împărat Sigismund de Luxemburg (1437).

În secolul XV, Cetatea Oradea a fost unul din cele mai însemnate centre ale umanismului şi renaşterii din Europa central-estică. Aici au funcţionat o mare bibliotecă - cu cărţi aduse direct de la tiparnițele occidentale -, un „Lyterarum asylum” - loc de întâlnire a marilor cărturari umanişti ai timpului -, un observator astronomic și o şcoală a Capitlului catolic, unde a învățat și marele cărturar umanist Nicolae Olahus între 1503-1510.

De-a lungul secolelor, cetatea a fost asediată de tătari (1241), răsculaţi transilvăneni (1290, 1514, 1664, 1703-1710), oştile Principatului Transilvaniei (1557, 1603), turci (1474, 1598, 1658, 1660) și austrieci (1692). La 24 februarie 1538, la Oradea s-a semnat Pacea dintre Ferdinand de Habsburg şi Ioan Zapolya, care consfinţea separarea totală a Transilvaniei de Ungaria. Mari căpitani de Oradea au jucat un rol important de-a lungul istoriei, primul, Ştefan Bathori, ajungând din 1575 rege al Poloniei, iar Cristofor Bathori, Ştefan Bocskai, Gheorghe Rakoczi al II-lea fiind aleși ulterior principi ai Transilvaniei.

În afara funcţiei de apărare, a reședinței episcopale sau a hotarului vestic al Principatului Transilvaniei, Cetatea Oradea a fost şi protectoarea locului de desfăşurare a numeroase târguri – Târgul de Paști, Târgul de Sf. Maria -, unde se schimbau mărfurile Orientului cu cele ale Vestului european, grație și poziționării sale la intersecția unor mari drumuri europene.

În cursul istoriei sale, Cetatea Oradiei a avut trei forme importante:

  1. Cetatea din secolele XI-XIII - întemeiată de regele Ladislau I - era o fortificaţie (castrum), cu rolul de a proteja catedrala şi palatul episcopal, care avea un val de pământ cu palisadă, ziduri de piatră doar pe anumite porţiuni şi probabil turnuri din lemn care flancau poarta şi unghiurile existente la colţurile incintei.Hotel Cetatea Oradea 2016
  2. Cetatea medievală - al cărei proces constructiv s-a derulat masiv în cursul secolului al XIV-lea sub Angevini - avea o formă heptagonală, perimetrul său fiind apreciat la 550-600 de metri; incinta era flancată neregulat cu turnuri şi era înzestrată la partea superioară cu creneluri; poarta era protejată de două turnuri masive; spre sud a fost construit un palat episcopal de factură gotică, al cărui zid exterior era şi zid de incintă, iar pe latura sa de sud-vest exista o a doua intrare în cetate.
  3. Cetatea actuală este cea de a treia fortificație orădeană, și forma sa se datorează unor etape constructive din diverse perioade istorice, astfel:
    • 1569–1598: zidul de incintă, în stilul bastionar italian nou, ridicat sub stricta îndrumare a regelui Ștefan Bathori de către 9 arhitecți italieni, fiind singura cetate de acest tip din sud-estul European, încă întreagă;
    • 1618–1648: castelul cetăţii şi o serie de clădiri, azi dispărute, ridicate sub comanda principelui Gabriel Bethlen, cel care a refăcut majoritatea cetăților transilvane, și a urmașilor săi pe tronul Transilvaniei;
    • 1775–1777: conturarea, de către autoritățile austriece, a aspectului actual al cetăţii, după planurile arhitectului Lodovico Marini, ansamblu fiind refăcut/reparat cu unele modificări între 1883–1887;

Între anii 2010-2015, prin intermediul fondurilor obţinute de Municipiul Oradea în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 au fost restaurate și reabilitate clădirile interioare ale cetăţii - și, din decembrie 2015, vizitatorii pot vedea aici: un Muzeu al Cetăţii şi oraşului Oradea, un Muzeu al Pâinii, Galeria Municipală de Artă, Galeria de Gastronomie Tradiţională, o Galerie a Vinurilor, o Cafenea literară şi multe alte atracţii cultural-turistice -, iar prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, inclusiv biserica romano-catolică de secol XVIII. Totodată, prin eforturi de la bugetul local, în Bastionul Ciunt s-a construit un Teatru de vară, iar în corpul Porții de Vest, un Centru de Informaţii turistice, o Sală de conferinţe şi un Magazin de suveniruri.

Prietenii ne urmăresc pe:

 

Newsletter

Abonează-te la newsletter pentru a primi cele mai noi oferte de cazare!

Detalii contact

Hotel Cetate Oradea
Piața Emanuil Gojdu 39-41
410066

Fotografii Cetate

Litografie Cetatea Oradea

Copyright 2016 © Hotel Cetate Oradea. Web design by Weblike PRO.
Pod Serv Com S.R.L., înregistrată la O.N.R.C. Oradea sub nr. J05/2546/1993, CUI: RO4453543